Prawne aspekty innowacji w biznesie

Innowacyjność a prawo Prowadząc start up, centrum B+R czy też posiadając nowy, niekonwencjonalny pomysł na produkt, czy usługę konieczne będzie wykorzystanie przepisów prawa, aby zapewnić jej „bezpieczeństwo”. W pierwszej kolejności chcąc chronić swój pomysł należy zadbać o uzyskanie patentu na niego. Paten udzielany jest przez Urząd Patentowy Rzec...

Read More

Prawo pracy

Kontakty pracodawca – pracownik a Kodeks Pracy Prawo pracy to dział prawa zajmujący się regulacją stosunków, określeniem praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Prawo pracy określa również kwestie organizacji związków zawodowych, związków pracodawców, kwestie sporów oraz strajków i porozumień. Dwoma głó...

Read More

Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw

Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw

Prawo polskie i prawo Unii Europejskiej Zastanawiając się nad regulacjami prawnymi dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce należy wziąć nie tylko polskie akty prawa, ale również akty wydawane przez Unię Europejską, które również odnoszą się do prowadzenia działalności przez polskich przedsiębiorców. Wśród aktów normatywnych, któr...

Read More

Prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej

Prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej

Forma prawna działalności Rozpoczynając własną działalność gospodarczą jedną z decyzji jakie należy podjąć będzie wybór formy działalności gospodarczej. W zależności od formy różnie kształtować się będą stosunki między wspólnikami, różne również będą zasady funkcjonowania firmy, dlatego nim rozpoczniemy własną działalność gospodarczą warto zastanow...

Read More

Prawne aspekty zakładania firmy

Prawne aspekty zakładania firmy

Prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej Omawiając prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej należy na wstępie zastanowić się czym według przepisów prawa jest działalność gospodarcza. Definicję tę można znaleźć w ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, w którym czytamy, że działalnoś...

Read More

O nas

O nas

Prowadzenie biznesu nieodmiennie powoduje konieczność posiadania wiedzy prawniczej, taka wiedza potrzebna jest już na początku drogi biznesowej podczas decyzji dotyczącej formy prawnej działalności, w zależnie od wybranego rodzaju spółki będę bowiem nasz biznes obowiązywały inne zasady oraz inne przywileje wynikające z danej formy prawnej. W pewnym...

Read More

Witaj, świecie!

Witaj w WordPressie. To jest twój pierwszy wpis. Zmodyfikuj go lub usuń, a następnie rozpocznij pisanie!

Read More