Notariusz i jego zadania

Notariusz i jego zadania

Akt notarialny jest to czynność zajmująca centralne miejsce wśród pozostałych zadań notariusza. Jej specyfika polega w dużej mierze na tym, że akt może być sporządzony jedynie przez notariusza. Forma aktu notarialnego Zazwyczaj forma aktu notarialnego polega na tym, iż osoba notariusz jest uczestnikiem redagowania treści będących oświadczeniem woli...

Read More