Szybki rozwód, dzięki pomocy adwokata

Szybki rozwód, dzięki pomocy adwokata

Osoby będące w związku małżeńskim bardzo często decydują się na rozstanie. Z pozwem o rozwód może wystąpić każda ze stron. Pozew składany jest do sądu okręgowego, w rejonie, w którym małżonkowie zamieszkują. Czasami problematyczne może być ustalenie miejsca zamieszkania jednego z małżonków, dlatego w takiej sytuacji wniosek składa się w miejscu zam...

Read More