Kadry i płace to dział odpowiedzialny za zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Obecnie efektywne wywiązywanie się z obowiązków możliwe jest dzięki nowoczesnym programom kadrowo płacowym, które wśród klientów http://www.lefthand.pl/pl/subsites/kadry_i_place cieszą się ogromną popularnością.

Obowiązki działów kadr i płac:

  • zarządzanie pracownikami;

  • ewidencjonowanie pracowników i dokumentacji;

  • monitorowanie czasu pracy pracowników;

  • wdrażanie działań mających na celu rozwój i motywację pracowników;

  • rozliczanie należnych płac.

Program kadrowo płacowy – przydatne funkcje

Dostępne na rynku, specjalistyczne programy dla działów kadr i płac dają możliwość łatwego i efektywnego wykonywania codziennych obowiązków kadrowych. Podstawowe funkcje obejmują między innymi możliwość kontrolowania czasu pracy i urlopu pracowników, prowadzenie stosownych rozliczeń oraz wykonywanie przelewów na prywatne konta pracowników i urzędów.

Kadrowi – płace również leżą w ich gestii

Do obowiązków kadr należy regularne rozliczanie należnych dla pracowników pensji, dodatków, premii oraz innych benefitów finansowych przysługujących zatrudnionym zgodnie z prowadzoną polityką firmy oraz sporządzoną przed zatrudnieniem dokumentacją.