Archiwizacja dokumentów jest dzisiaj pojęciem bardzo szerokim zawierającym w sobie bardzo wiele czynności. Na ogół kojarzy nam się ze żmudnym układaniem kolejnych kartek papieru do segregatora, po czym odkładanie ich na odpowiednie, specjalne przygotowane do tego miejsce. Nic bardziej mylnego! Warto odwiedzić http://www.lefthand.pl/ , aby przekonać się z iloma rodzajami archiwizacji mamy do czynienia. Na to pojęcie składa się oczywiście przechowywanie akt i ich niszczenie, ale i na przykład opracowywanie normatywów kancelaryjno – archiwalnych.

 

 

W czasach elektroniki coraz częściej dochodzi do głosu cyfrowa praca nad danymi, a więc skanowanie wszystkich dokumentów. Dane przedsiębiorstwo będzie to po prostu nazywało informatyzacją, ale w branży archiwizacja dokumentów to również ich cyfrowe zabezpieczanie. Innym przykładem wartym wspomnienia to sam transport akt. Mowa tutaj szczególnie o wszelkiego rodzaju urzędach i jednostkach samorządu terytorialnego, które bardzo często posiadają naprawdę bardzo stare i kruche zeszyty.

 

  Inną usługą z zakresu archiwizacji dokumentów jest cykliczna obsługa składnic akt na terenie obsługiwanego przedsiębiorstwa. Czasami jest ono tak duże, że większość danych, ze względu na swoją specyfikę musi być dostępna pod ręką w każdej chwili. Wówczas wynajęty archiwista dba o utrzymanie porządku w składnicy i koryguje ewentualne niedoskonałości mogący wprowadzić bałagan i nie potrzebne zamieszanie w sytuacji, kiedy zajdzie konieczność szybkiego dostania się do dokumentu.