Prawne aspekty innowacji w biznesie

Innowacyjność a prawo Prowadząc start up, centrum B+R czy też posiadając nowy, niekonwencjonalny pomysł na produkt, czy usługę konieczne będzie wykorzystanie przepisów prawa, aby zapewnić jej „bezpieczeństwo”. W pierwszej kolejności chcąc chronić swój pomysł należy zadbać o uzyskanie patentu na niego. Paten udzielany jest przez Urząd Patentowy Rzec...

Read More

Prawo pracy

Kontakty pracodawca – pracownik a Kodeks Pracy Prawo pracy to dział prawa zajmujący się regulacją stosunków, określeniem praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Prawo pracy określa również kwestie organizacji związków zawodowych, związków pracodawców, kwestie sporów oraz strajków i porozumień. Dwoma głó...

Read More