Z pomocy kancelarii notarialnych korzysta dziś coraz więcej ludzi. Zadaniem notariusza jest bowiem wykonanie czynności, którym strony zobowiązane chcą nadać formę prawną. Z usług takiej kancelarii możemy zatem skorzystać klikając w ten link – notariusz na mokotowie. W ten sposób dowiemy się, że w ich ofercie znajduje się szereg czynności notarialnych. W tym między innymi:

 

 • sporządzanie aktów notarialnych

 • sporządzanie poświadczeń

 • spisywanie protokołów

 • sporządzanie oświadczeń i innych dokumentów

Z czego składa się akt notarialny

 

Najczęstszym powodem wizyt w kancelarii notarialnej jest sprzedaż nieruchomości. W takim wypadku koniecznym krokiem prawnym jest sporządzenie aktu. Ten formalny i poświadczony prawnie dokumentów składa się z takich elementów jak:

 

 1. dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu

 2. miejsce sporządzenia dokumentu

 3. imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notarialnej

 4. imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsca zamieszkania osób biorących udział w akcie

 5. oświadczenia stron

 6. podpisy wszystkich osób biorących udział w sporządzaniu aktualnych

 7. pieczęć kancelarii z godłem państwowym

 8. ponumerowanie i parafowanie wszystkich stron aktu

Pouczenia – element dokumentu notarialnego

 

Jednym z podstawowych elementów konstrukcji aktu notarialnego są między innymi pouczenia czy inaczej mówiąc wskazówki dla stron. Dotyczą one odpowiedzialności karnej oraz obowiązku dokonania opłaty podatkowej.

 

Koszty

 

Jak każda czynność notarialna także sporządzanie aktu wiąże się z pewnymi kosztami i opłatami. W dokumencie powinny zatem znaleźć się dokładne dane dotyczące aktu, wysokości taksy notarialnej oraz pobieranych podatków.

 

 

Element końcowy

 

W części końcowej aktu notarialnego muszą znaleźć się także informację na temat tego, że dokument został odczytany, przyjęty i podpisany przez wszystkie strony w tym przez sporządzającego dokument notariusza. Oryginał tego dokumentu przechowywany jest w kancelarii notarialnej, natomiast stroną wydawane są odpisy poświadczone stosowną pieczęcią.

 

Pamiętaj o przepisach prawa

 

Forma sporządzenia aktu notarialnego jest dokładnie określona przez przepisy prawne. W przypadku dokonywania zakupu nieruchomości samo podpisanie umowy oraz wpłacenia całości żądanej kwoty nie jest równoznaczne z przeniesieniem praw własności. Według obowiązujących przepisów prawnych konieczne jest zachowanie wszelkich procedur. Aby czynność stała się prawomocna konieczne jest zatem sporządzenie dokumentu w postaci aktu notarialnego.

 

 

Etapy czynności notarialnej

 

Procedura podpisywania i zawierania aktu notarialnego jest z góry określona. Uznaje się, że w pierwszej kolejności strony powinny zapoznać się z aktem, dokładnie go przeczytać, zrozumieć wszystkie umieszczone w nim zapisy i wyrazić zgodę na jego wolę. Dokument nabiera mocy prawnej w momencie, gdy znajda się na nim podpisy stron, parafki oraz pieczęć.