Systematyzacja w obrębie prawa administracyjnego

Prawo administracyjne jest jeszcze jednym elementem prawa nierozerwalnie wiążącym się z działalnością gospodarczą. Informacje na temat tego co reguluje prawa administracyjne i jaki jest jego podział Czytelnicy znajdą poniżej.

Co to jest prawo administracyjne?

Najogólniej rzecz ujmując można powiedzieć, że prawo administracyjne określa i porządkuje stosunki jakie powstają pomiędzy różnorodnymi podmiotami (a więc także firmami) a organami państwowymi i jednostkami samorządów terytorialnych.

Podziały w obrębie prawa administracyjnego

W zależności o przyjętego kryterium podziału prawo administracyjne można podzielić na:

  • prawo administracyjne ustrojowe, które określa zasady działania administracji państwowej,

  • prawo administracyjne materialne, które reguluje prawa i obowiązki organów państwowych i obywateli,

  • prawo administracyjne procesowe, które określa zasady postępowania administracyjnego.

Nie jest to jednak jedyny istniejący w literaturze podział prawa administracyjnego, według innej systematyzacji prawo administracyjne można podzielić na:

  • prawo administracyjne materialne, które określa sposób organizacji, zadania oraz strukturę organów administracji, a także prawa i obowiązki podmiotów pozostających w stosunku administracyjnym z organami państwowymi,

  • prawo administracyjne formalne, które określa tryb postępowania organów administracyjnych.

Istotę prawa administracyjnego, jest możliwość skorzystania z tak zwanego przymusu państwowego, w celu wykonania zasad prawa administracyjnego.

Trzy główne źródła prawa administracyjnego to:

  • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,

  • ratyfikowane przez Polskę traktaty międzynarodowe w tym zakresie,

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego.