Prawo handlowe a prawo spółek handlowych

Terminem prawo handlowe niejednokrotnie błędnie określa się prawo spółek handlowych, aby ustrzec się tego błędu warto wyjaśnić różnicę.

Prawo handlowe to termin używany przez niektórych znawców prawa gospodarczego na określenie jednej z dziedzin tego prawa, a mianowicie prawa gospodarczego prywatnego, które określa stosunki pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego. W Polsce przyjęło się jednak używać terminu prawo gospodarcze prywatne, który ma jakoby lepiej oddawać istotę tego prawa. Termin prawo handlowe uważa się za termin historyczny, choć należy w tym miejscu zaznaczyć, że nadal funkcjonuje on w niektórych państwach w ramach tamtejszych systemów prawa.

Prawo spółek handlowych, jest to natomiast zbiór przepisów prawa wyrosłych na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 2006 r., Kodeks spółek handlowych, który reguluje kwestie dotyczące zakładania, funkcjonowania i przekształcania czy też likwidowania spółek handlowych. W kodeksie tym omawiane jest funkcjonowanie spółek osobowych i kapitałowych, nie są jednak w nim wzięte pod uwagę spółki cywilne i jednoosobowa działalność gospodarcza. Nie jest to kodeks handlowy w pełnym tego słowa znaczeniu, z tego względu, że nie reguluje on procesów handlowych, co w pewnym zakresie zostało unormowane przepisami Kodeksu cywilnego, co sprawia, że część znawców litery prawa za kodeks handlowy uznaje właśnie Kodeks Cywilny.

Zagadnienia, które zostały omówione w kodeksie cywilnym, a które pozostają w bezpośrednim związku z prawem handlowym to kwestie umów cywilnoprawnych, komisu, spedycji, leasingu, przewozu, składu, w pewnej mierze również najmu.