Szacowanie wyceny spółek jest potrzebne właścicielom firmy lub jej udziałów do kilku ważnych transakcji. Jest to sprzedaż spółki, ale też poszukiwanie inwestorów czy procedury kredytowe. Do sporządzenia wyceny spółki powinno się zatrudnić rzetelnych i sprawdzonych specjalistów podmiot.

 

 

Wycena spółki

 

Należy przeprowadzić analizę:

 

  • kondycji i wielkości otoczenia rynkowego,
  • pozycji konkurencyjnych firm w danej branży,
  • siły odbiorców i dostawców,
  • kondycji całej spółki
  • i budowę modelu finansowego.

 

Przeprowadzenie tego procesu trwa zwykle około dwóch tygodni. Jakość przeprowadzonej wyceny zależy od wielu czynników. Dlatego wycena spółki powinna zostać określona przez specjalistów. Wycena spółki powinna zostać wyliczona przez eksperta, który ma doświadczenie, jak specjalista z firmy http://volante.pl/wyceny-przedsiebiorstw i potrafi się zaangażować w pracę. Osoba, która przeprowadza wycenę spółki powinna znać branżę.

 

Metodyka

 

Standardowo wycenia się spółki używając dwóch technik. Pierwsza to wariant metod dochodowych, drugi pod to metody porównawcze. Ważny jest też wybór podstaw do wyceny – czy będą to tylko wskaźniki giełdowe, czy również mnożniki w transakcjach fuzji i przejęć. Przy wycenie rentownych i rosnących spółek rzadziej używa się metod majątkowych, choć bywają one użyteczne, gdy analiza dotyczy spółek produkcyjnych, w których wiek parku maszynowego i technologia mają istotne znaczenie. Wyciągnięcie średniej z wycen z wybranych metod pozwala oszacować najprawdopodobniej wycena spółki.

 

Rezultat wyceny zawarty jest w raporcie analitycznym. Znajduje się tam podsumowanie wyników wyceny oraz przyjętych do jej sporządzenia założeń. Jeśli pracownicy spółki posiadają kompetencje merytoryczne do oszacowania jej wyceny to ważne jest, żeby zlecić to osobom z zewnątrz. Niezależny ekspert wykazuje zwykle obiektywizm i dzięki temu może ponownie przeanalizować motory wzrostu oraz oszacować na ich podstawie prognozowane wyniki finansowe.