Rozwód z orzeczeniem o winie jest umieszczany w pozwie, który przygotował adwokat. Lublin to miejsce, gdzie orzeka się więcej rozwodów z orzeczeniem o winie. I to, jak zapewnia chcerozwodu.info implikuje, że Lublin posiada sporą ilość adwokatów od rozwodów, którzy wiedzą jak doprowadzić taką sprawę do końca.

 


Wyłączna wina małżonka żądającego rozwodu odgrywa istotną rolę z punktu widzenia możliwości orzeczenia rozwodu. Adwokat podkreśla, że rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Wyklucza to rozwiązanie małżeństwa.

Prawnik od rozwodów w
Prawnik od rozwodów w Lublinie
Podpisywanie dokumentów rozwodowych u prawnika
Podpisywanie dokumentów rozwodowych u prawnika w Lublinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak zapewniają adwokaci, którzy przeprowadzali takie rozwody w Lublinie przepis prawa przewiduje wyjątki. Rozwód będzie dopuszczalny, mimo wyłącznej winy małżonka żądającego, jeśli drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód lub jeśli odmowa zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, czyli gdy małżonek winny znęca się psychicznie lub fizycznie nad rodziną, jest uzależniony od nałogu. Konsekwencją jest rozłożenie obowiązku alimentacyjnego między byłymi małżonkami.